html zkouška

Vložte svůj text...

* @param string $url nacitame konkretni tabulku ze serveru SPORT * @param integer $ttl nastavujeme dobu expirace stahovani, defaultne 3600 (1 hodina) * @return string * */ function showSoccerTable($url = '', $ttl = 3600) { // vychozi priznak $cached = true; // nenalezen soubor nebo probehl expiraci if (!is_file("./cache/" . md5($url)) || time() - filemtime("./cache/" . md5($url)) > $ttl) $cached = false; // neni kesovano if (!$cached) { // debug //echo "znovu parsujeme tabulku - " . date('d.m.Y H:i:s'); $f = file_get_contents($url); if (!$f) { echo 'Nelze načíst - ' . $url ; return; } $table = preg_match("~(.+?)
~s", $f, $out); $ourTable = '' . strip_tags($out[1], ",
,
,
") . '
'; // $ourTable = str_replace(array(' bgcolor="#aaaaaa"', ' bgcolor="#aaaaaa"', ' bgcolor="#f8f8f8"', ' bgcolor="#ffffff"'), array(''), $ourTable); // ulozime file_put_contents("./cache/".md5($url), $ourTable); } // nacteme tabulku $table = file_get_contents("./cache/".md5($url)); return $table; } ?>